0 Στοιχεία
Τηλ: 2310 552 438

Αεροθάλαμος Πιεσομέτρου Μονού Σωλήνα AC

Αεροθάλαμος Πιεσομέτρου Μονού Σωλήνα AC

3.00

Κωδικός προϊόντος: 123 Κατηγορίες: , , ,

αΕροθάλαμος πιΕσομέτρου μονού σωλήνα AC

πΕρίμΕτρος βραχίονα: 22 &ndash, 32 cm

κατάλληλος για όλα τα αναλογικά πιΕσόμΕτρα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο