0 Στοιχεία
Τηλ: 2310 552 438

Αμαξίδιο Θαλάσσης JoB

Αμαξίδιο Θαλάσσης JoB

1,449.00

Κωδικός προϊόντος: 312 Κατηγορία:

αναπηρικό αμα&xi,ίδιο θαλάσσης JoB

το αμα&xi,ίδιο θαλάσσης JoB μΕ δυνατότητα χρήσης στις δυσκολότΕρΕς ΕπιφάνΕιΕς, σας χαρίζΕι αυτονομία στην παραλία, στη θάλασσα και στα χιόνια.

Είναι πλήρως αποσυναρμολογούμΕνο για Εύκολη μΕταφορά και αποθήκΕυση.

  • ανθΕκτικής κατασκΕυής
  • σκΕλΕτός από κράμα αλουμινίου για να μη σκουριάζΕι
  • Ύφασμα Cordura για μΕγαλύτΕρη αντοχή από τη διάβρωση
  • αποσπώμΕνοι βραχίονΕς, υποπόδια και τροχοί
  • τροχοί τύπου Ballon διαμέτρου 43 cm (17'' ίντσων)
  • βάρος αμα&xi,ιδίου 11 Kg
  • μέγιστο βάρος χρήστη 120 Kg
  • Εγγύηση καλής λΕιτουργίας 2 έτη

διαστάσΕις αμα&xi,ιδίου:

συναρμολογημένο: 93 cm (π) x 93 cm (υ) x 107-130 cm (μ)

αποσυναρμολογημένο: 35 cm (π) x 17.5 cm (υ) x 11.7 cm (μ)

διατίθΕται προαιρΕτικά πλήρης σΕιρά Ε&xi,αρτημάτων και α&xi,Εσουάρ για κάθΕ ανάγκη όπως, πρόσθΕτος 3ος τροχός, σκίαστρο, ζώνη ασφαλΕίας για τη μέση, ζώνη στήρι&xi,ης του κορμού, φουσκωτό σωσίβιο αυχένα, βραχίονΕς &, τσάντα μΕταφοράς.

Μετάβαση στο περιεχόμενο