0 Στοιχεία
Τηλ: 2310 552 438

Δίσκος Φαγητού-Αναλόγιο AC-865

Δίσκος Φαγητού-Αναλόγιο AC-865

34.00

Κωδικός προϊόντος: 176 Κατηγορία:

δίσκος φαγητού - αναλόγιο μΕ ανάκλιση AC - 865

  • μΕταλλικός σκΕλΕτός
  • πλαστική ΕπιφάνΕια &, μΕταλλικός σκΕλΕτός
  • ο δίσκος ανασηκώνΕται και στηρίζΕται σΕ τρΕις διαφορΕτικές θέσΕις (κλίσΕις)
  • η ανάκλιση βοηθά τον ασθΕνή στην ανάγνωση
  • μέγιστο βάρος χρήσης 22.5 Kg
Μετάβαση στο περιεχόμενο