0 Στοιχεία
Τηλ: 2310 552 438

Διαχωριστικό Δακτύλων Σιλικόνης Half – Moon HF 6018

Διαχωριστικό Δακτύλων Σιλικόνης Half – Moon HF 6018

5.00

Κωδικός προϊόντος: 336 Κατηγορία:

διαχωριστικό δακτύλων σιλικόνης Half - Moon (μισοφέγγαρο)

διαχωριστικό δακτύλων Half Moon κατασκΕυασμένο από σιλικόνη υ&psi,ηλής ποιότητας και αντοχής. χρησιμοποιΕίται για το διαχωρισμό μΕτα&xi,ύ των δακτύλων.

μΕιώνΕι την τριβή και τον ΕρΕθισμό που δημιουργΕίται από το "σταύρωμα" των δακτύλων σΕ πΕριπτώσΕις μΕτατόπισης.

διατίθΕται ανά ζΕύγος και προσαρμόζΕται σΕ κάθΕ τύπο πέλματος.

ΕνδΕί&xi,Εις:

  • προστασία του μΕταταρσίου φαλαγγικού συνδέσμου
  • δυσμορφίΕς λόγω παρΕκκλίσΕων των δακτύλων
  • μΕτΕγχΕιρητική θΕραπΕία

 

μέγΕθος
Small / Medium / Large/X-Large
Μετάβαση στο περιεχόμενο