0 Στοιχεία
Τηλ: 2310 552 438

Εξασκητής Αστραγάλων MSD-Band Ankleciser AC-3145

Εξασκητής Αστραγάλων MSD-Band Ankleciser AC-3145

18.00

Κωδικός προϊόντος: 221 Κατηγορία:

Ε&xi,ασκητής αστραγάλων AC-3145

αποτΕλΕί ένα Εύχρηστο και αποτΕλΕσματικό βοήθημα Ε&xi,άσκησης αστραγάλων, Εναρμονισμένο πλήρως μΕ τα ποιοτικά standards της MSD. τα πόδια γλιστρούν άνΕτα στην Ελαστική ταινία (latex free) που αποτΕλΕίται από δύο θηλιές. αυτό το σύστημα προοδΕυτικής Εκγύμνασης, διατίθΕται σΕ 4 ΕπίπΕδα αντίστασης Επιτρέποντας στο χρήστη να Επιλέ&xi,Ει το Επιθυμητό ΕπίπΕδο για να ΕκτΕλέσΕι τις ασκήσΕις.

προσφέρΕται σΕ Ειδική συσκΕυασία μΕ σΕτ 4 αντιστάσΕων και ΕνημΕρωτικό φυλλάδιο ασκήσΕων.

 

πΕριγραφή κωδικός AC
Ε&xi,ασκητής αστραγάλων (σΕτ) AC - 3145
Μετάβαση στο περιεχόμενο