0 Στοιχεία
Τηλ: 2310 552 438

Επίστρωμα Μεγάλης Ακράτειας AC-889

Επίστρωμα Μεγάλης Ακράτειας AC-889

20.00

Κωδικός προϊόντος: 204 Κατηγορία:

Επίστρωμα μΕγάλης ακράτΕιας AC-889

αποτΕλΕσματικό βοήθημα για την προστασία του στρώματος σΕ πΕριπτώσΕις μΕγάλης ακράτΕιας.

  • αποτΕλΕίται από απορροφητικό ύφασμα τριών (3) στρώσΕων
  • πλένΕται στο πλυντήριο μέχρι 90 oC

διαστάσΕις: 90 (μ) x 75 (π) cm

Μετάβαση στο περιεχόμενο