0 Στοιχεία
Τηλ: 2310 552 438

Ερεισίνωτο Με Μαξιλάρι AC–700

Ερεισίνωτο Με Μαξιλάρι AC–700

24.00

Κωδικός προϊόντος: 178 Κατηγορία:

ΕρΕισίνωτο κρΕβατιού μΕ μα&xi,ιλάρι AC - 700

βοήθημα για την στήρι&xi,η της πλάτης του κλινήρη ασθΕνούς.

  • μΕ δυνατότητα ρύθμισης της Επιθυμητής κλίσης από 25 έως 80 μοίρΕς (6 θέσΕις)
  • ανθΕκτικό ύφασμα ναϋλον, υποαλλΕργικό, αΕριζόμΕνο
  • προσθαφαιρούμΕνο μα&xi,ιλάρι αφρολΕ&xi, για μΕγαλύτΕρη άνΕση &, στήρι&xi,η του αυχένα
  • το προσκέφαλο ΕφαρμόζΕι μΕ velcro
  • μπορΕί να διπλωθΕί για Ευκολία στη μΕταφορά &, αποθήκΕυση (πλάτος 11 cm)
  • μέγιστο βάρος χρήστη 110 Kg

διαστάσΕις: 54 (υ) x 55 (π) cm

Μετάβαση στο περιεχόμενο