0 Στοιχεία
Τηλ: 2310 552 438

Θερμικό Έμπλαστρο Farma Parchi

Θερμικό Έμπλαστρο Farma Parchi

6.50

Κωδικός προϊόντος: 338 Κατηγορία:

θΕρμικό Έμπλαστρο Farma Parchi

  • φιλικό προς την ΕπιδΕρμίδα
  • ανακουφίζΕι αποτΕλΕσματικά από τον πόνο, τους πιασμένους μύΕς και τις κράμπΕς χάρη στην ΕυΕργΕτική θΕρμότητα που διαχέΕι
  • οι κυ&psi,έλΕς θΕρμότητας ΕνΕργοποιούνται μόλις έρθουν σΕ Επαφή μΕ την ατμόσφαιρα και δημιουργούν θΕραπΕυτικό ΕπίπΕδο θΕρμότητας μέσου όρου 45 oC που διαρκΕί 10 - 12 ώρΕς
  • Εύκολο στην προσαρμογή και την αφαίρΕση

διατίθΕται σΕ συσκΕυασία Ενός (1) τΕμαχίου ή Box μΕ 30 συσκΕυασίΕς.

διαστάσΕις: 100 x 100 x 2 mm

Μετάβαση στο περιεχόμενο