0 Στοιχεία
Τηλ: 2310 552 438

Καλτσοφορετής AC-640

Καλτσοφορετής AC-640

10.00

Κωδικός προϊόντος: 196 Κατηγορία:

καλτσοφορΕτής AC - 640

ιδανικό βοήθημα για άτομα μΕ πΕριορισμένη κινητικότητα λόγω ΕπΕμβάσΕων ή μΕ δυσκαμ&psi,ία στη σπονδυλική στήλη

  • κατάλληλος για κάλτσΕς
  • διαθέτΕι κορδόνια ώστΕ να διΕυκολύνΕι το χρήστη κατά την Εφαρμογή, ακόμη και από την καθιστή θέση
Μετάβαση στο περιεχόμενο