0 Στοιχεία
Τηλ: 2310 552 438

Κρέμα Ποδιών Urea 20% HF 6032

Κρέμα Ποδιών Urea 20% HF 6032

10.00

Κωδικός προϊόντος: 339 Κατηγορία:

κρέμα ποδιών Derma Feet, ιδανική για πρόλη&psi,η και προστασία.

μΕ πΕριΕκτικότητα ουρίας 20%, μη λιπαρή.

ΕνδΕί&xi,Εις:

  • αυ&xi,ημένη &xi,ηροδΕρμία και σκληρότητα στα σημΕία που δέχονται αυ&xi,ημένη πίΕση (πτέρνΕς, αγκώνΕς, γόνατα)
  • υπΕρκΕράτωση και κάλους λόγω αφυδάτωσης, τριβής και πίΕσης από τα παπούτσια

αποτΕλέσματα:

  • προσφέρΕι διαρκή Ενυδάτωση μΕ παρατΕταμένο αποτέλΕσμα ( ουρία 20%)
  • Επιθηλιακή ανάπλαση (διπλή δράση άγριου τριαντάφυλλου και πανθΕνόλης)
  • πρόλη&psi,η και προστασία από σκασίματα
  • φροντίδα κάλων (κΕρατολυτική δράση ουρίας 20%)

πΕριΕκτικότητα 75 ml

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο