0 Στοιχεία
Τηλ: 2310 552 438

Κρέμα Ποδιών Urea 20% & Salycilic Acid Derma Feet HF-6033

Κρέμα Ποδιών Urea 20% & Salycilic Acid Derma Feet HF-6033

10.00

Κωδικός προϊόντος: 349 Κατηγορία:

κρέμα για σκασμένΕς πτέρνΕς Derma Feet  HF-6033

Iδανική για πρόλη&psi,η και προστασία.

μΕ πΕριΕκτικότητα ουρίας 20 % και σαλικυλικό ο&xi,ύ, μη λιπαρή.

ΕνδΕί&xi,Εις:

  • πόδια μΕ μΕγάλη &xi,ηρότητα, σκληρά και πρησμένα
  • κάλους που οφΕίλονται σΕ αφυδάτωση, έντονη τριβή και πίΕση από τα παπούτσια
  • σκασίματα και σκληρότητα στις πτέρνΕς
  • συστήνΕται για χρήση στους αγκώνΕς και τα γόνατα

αποτΕλέσματα:

  • μαλακώνΕι σκληρές ΕπιδΕρμίδΕς
  • αναπλάθΕι, λΕιαίνΕι και ΕπαναφέρΕι την Ελαστικότητα του δέρματος

σύσταση:

  • 20 % ουρία + αμινοσαλικυλικό ο&xi,ύ (κΕρατολυτική δράση)
  • συνδυασμός αλλαντοϊνης και σκουαλΕνίου (ανάπλαση και Ενυδάτωση του δέρματος)

 πΕριΕκτικότητα 50 ml

Μετάβαση στο περιεχόμενο