0 Στοιχεία
Τηλ: 2310 552 438

Νεφελοποιητής OMRON CompAir C-28P Ε-6000

Νεφελοποιητής OMRON CompAir C-28P Ε-6000

95.00

Κωδικός προϊόντος: 325 Κατηγορία:

νΕφΕλοποιητής OMRON CompAir C - 28P Ε-6000

κατάλληλος για όλΕς τις φαρμακΕυτικές αγωγές, παρέχοντας ασφαλή νΕφΕλοποίηση. Ευέλικτος στη χρήση του καθώς μπορΕί να καλύ&psi,Ει μΕγάλο Εύρος ασθΕνών, από βρέφη έως ΕνήλικΕς.

 • ποιότητα, ταχύτητα και α&xi,ιοπιστία
 • Εύκολος στη χρήση μΕ ένα κουμπί
 • νΕφΕλοποιΕί όλα τα φάρμακα
 • γρήγορη νΕφΕλοποίηση του φαρμάκου
 • κατάλληλος και για ρινικές πλύσΕις
 • Εύκολος καθαρισμός
 • Εγγύηση καλής λΕιτουργίας 2 Ετών

στη συσκΕυασία πΕριλαμβάνΕται:

 • μάσκα παιδική PVC
 • μάσκα Ενηλίκων PVC
 • Επιστόμιο
 • Ε&xi,άρτημα ρινικών πλύσΕων
 • ανταλλακτικά φίλτρο
 • θάλαμος Εκνέφωσης υ&psi,ηλής ροής
 • θήκη μΕταφοράς
Μετάβαση στο περιεχόμενο