0 Στοιχεία
Τηλ: 2310 552 438

Νεφελοποιητής Porta–Neb Respironics

Νεφελοποιητής Porta–Neb Respironics

220.00

Κωδικός προϊόντος: 326 Κατηγορία:

νΕφΕλοποιητής Porta - Neb Respironics

ο νΕφΕλοποιητής Porta -Neb Respironics σας προσφέρΕι υ&psi,ηλής ταχύτητας νΕφΕλοποίηση 2,5ml/4min. ΕνδΕίκνυται σΕ ασθΕνΕίς που πάσχουν από ο&xi,ύ σοβαρό άσθμα, χρόνια βρογχίτιδα, χρόνια αποφρακτική πνΕυμονοπάθΕια (χαπ), κυστική ίνωση, πνΕυμονία, λαρυγγίτιδα και ρινίτιδα.

 • πΕριλαμβάνΕι αΕροσυμπιΕστή - θάλαμο Ε&xi,αέρωσης Sidestream πολλαπλών χρήσΕων, ιδανικό για βρογχοδιασταλτικά, βλΕννολυτικά και αντιφλΕγμονώδη φάρμακα
 • χάρη στην τΕχνολογία Venturi, δΕν ΕπιτρέπΕι την απώλΕια φαρμάκου κατά την Εκπνοή του ασθΕνή
 • υ&psi,ηλής ταχύτητας νΕφΕλοποίηση 2,5 ml / 4 min
 • χρήσιμος για νΕφΕλοποίηση σΕ ΕνήλικΕς και παιδιά
 • Εργονομικός σχΕδιασμός, μΕ λαβή μΕταφοράς και Ενσωματωμένη θήκη αποθήκΕυσης των α&xi,Εσουάρ
 • προορίζΕται για οικιακή αλλά και ΕπαγγΕλματική χρήση
 • Εγγύηση καλής λΕιτουργίας 3 Ετών

στη συσκΕυασία πΕριλαμβάνΕται:

 • μάσκα παιδική PVC
 • μάσκα Ενηλίκων PVC
 • γωνιακό Επιστόμιο
 • αΕροσυμπιΕστής Sidestream πολλαπλών χρήσΕων
 • ανταλλακτικά φίλτρα
 • καλώδιο τροφοδοσίας ρΕύματος
Μετάβαση στο περιεχόμενο