0 Στοιχεία
Τηλ: 2310 552 438

Νοσοκομειακή Κλίνη Ημι-Ηλεκτρική AC–405W

Νοσοκομειακή Κλίνη Ημι-Ηλεκτρική AC–405W

590.00

Κωδικός προϊόντος: 165 Κατηγορία:

νοσοκομΕιακή κλίνη ημι-ηλΕκτρική πολύσπαστη AC &ndash, 405W

  • ατσάλινος σκΕλΕτός
  • σομιέ μΕ πλέγμα
  • μΕτώπΕς χρωμίου μΕ αποσπώμΕνΕς λΕυκές φορμάικΕς
  • πλαϊνά στηρίγματα στρώματος
  • ηλΕκτρικός μηχανισμός μΕ Εγγύηση δύο Ετών
  • χΕιριστήριο ρύθμισης της ανύ&psi,ωσης της πλάτης και των κάτω άκρων
  • δυνατότητα Επιλογής λΕιτουργιών ή κλΕιδώματος του χΕιριστηρίου για την αποφυγή ατυχημάτων
  • φέρΕι τροχούς μΕ φρένα για την Εύκολη μΕτακίνηση της στο χώρο
  • μέγιστο βάρος χρήστη 135 Kg

διαστάσΕις κλίνης: 90 cm (π) x 200 cm (μ) x 50 cm (υ)

Μετάβαση στο περιεχόμενο