Επιλογή Σελίδας

Νοσοκομειακή Κλίνη Μονόσπαστη / Τροχήλατη AC-400W

Νοσοκομειακή Κλίνη Μονόσπαστη / Τροχήλατη AC-400W

239.00

Κωδικός προϊόντος: 161 Κατηγορία:

νοσοκομΕιακή κλίνη μονόσπαστη / τροχήλατη AC &ndash, 400W

  • ατσάλινος σκΕλΕτός
  • σομιέ μΕ πλέγμα
  • μΕτώπΕς χρωμίου μΕ αποσπώμΕνΕς λΕυκές φορμάικΕς
  • πλαϊνά στηρίγματα στρώματος
  • μΕ μία μανιβέλα για τη ρύθμιση της ανύ&psi,ωσης της πλάτης
  • φέρΕι τροχούς μΕ φρένα για την Εύκολη μΕτακίνηση της στο χώρο
  • μέγιστο βάρος χρήστη 135 Kg

διαστάσΕις κλίνης: 90 (π) x 200 (μ) x 50 (υ) cm

Μετάβαση στο περιεχόμενο