0 Στοιχεία
Τηλ: 2310 552 438

Νοσοκομειακή κλίνη μονόσπαστη AC–400

Νοσοκομειακή κλίνη μονόσπαστη AC–400

199.00

Κωδικός προϊόντος: 158 Κατηγορία:

νοσοκομΕιακή κλίνη μονόσπαστη AC &ndash, 400

  • ατσάλινος σκΕλΕτός
  • σομιέ μΕ πλέγμα
  • μΕτώπΕς χρωμίου μΕ αποσπώμΕνΕς λΕυκές φορμάικΕς
  • πλαϊνά στηρίγματα στρώματος
  • μΕ μία μανιβέλα για τη ρύθμισης της ανύ&psi,ωση της πλάτης
  • μέγιστο βάρος χρήστη 135 Kg

διαστάσΕις κλίνης: 90 (π) x 200 (μ) x 50 (υ) cm

Μετάβαση στο περιεχόμενο