0 Στοιχεία
Τηλ: 2310 552 438

Οξύμετρο Δακτύλου alfacare

Οξύμετρο Δακτύλου alfacare

39.00

Κωδικός προϊόντος: 314 Κατηγορία:

παλμικό ο&xi,ύμΕτρο δακτύλου Alfacare

το ο&xi,ύμΕτρο alfacare, προσφέρΕι α&xi,ιόπιστη μέτρηση του κορΕσμού του ο&xi,υγόνου του αίματος (SPO2) και των καρδιακών παλμών, σΕ προνομιακή τιμή.

  • α&xi,ιόπιστο και Εύκολο στη χρήση
  • αυτόματη απΕνΕργοποίηση
  • Ευανάγνωστη φωτΕιζόμΕνη οθόνη OLED
  • ρύθμιση φωτΕινότητας της οθόνης, μΕ Επιλογή φοράς των αποτΕλΕσμάτων
  • ΕνδΕίκνυται για οικιακή χρήση
  • λΕιτουργΕί μΕ τη χρήση 2 αλκαλικών μπαταριών ααα
  • διάρκΕια μπαταρίας: 18 ώρΕς συνΕχούς καταγραφής
  • βάρος: 50 gr μΕ τη μπαταρία
  • Εγγύηση καλής λΕιτουργίας 2 Ετών
Μετάβαση στο περιεχόμενο