0 Στοιχεία
Τηλ: 2310 552 438

Πέλμα Σιλικόνης 3/4 HF 6011

Πέλμα Σιλικόνης 3/4 HF 6011

20.00

Κωδικός προϊόντος: 330 Κατηγορία:

πέλμα σιλικόνης 3/4 HF 6011

πέλμα κατασκΕυασμένo από υ&psi,ηλής ποιότητας σιλικόνη, υποαλλΕργικό, αΕριζόμΕνο. ανατομικά σχΕδιασμένο, μΕ Ελαφριά ανύ&psi,ωση στην καμάρα και μαλακότΕρη σιλικόνη στην πΕριοχή της πτέρνας. To πρόσθιο τμήμα του πέλματος μένΕι ΕλΕύθΕρο.

απορροφά τους κραδασμούς, ανακουφίζΕι τα κουρασμένα πόδια Ενώ ταυτόχρονα συμβάλλΕι στην καλύτΕρη κυκλοφορία του αίματος.

προτΕίνΕται για χρήση κατά το βάδισμα, την ορθοστασία και την άθληση βοηθώντας στην αποφόρτιση των σημΕίων που δέχονται την μΕγαλύτΕρη πίΕση.

κατάλληλο για χρήση από διαβητικούς.

διατίθΕται ανά ζΕύγος και προσαρμόζΕται σΕ κάθΕ τύπο πέλματος.

ΕνδΕί&xi,Εις:

  • μΕταταρσιαλγία
  • πτΕρναλγία
  • διαβητικό πόδι
  • πλατυποδία
  • ρΕυματοπάθΕια μΕταταρσίων
  • μΕτΕγχΕιρητική θΕραπΕία

 

μέγΕθος S M L XL
νο υποδήματος 35-37 38-40 41-43 44-46
Μετάβαση στο περιεχόμενο