0 Στοιχεία
Τηλ: 2310 552 438

Περιχειρίδα Πιεσομέτρου Με Αεροθάλαμο Μονού Σωλήνα OMRON

Περιχειρίδα Πιεσομέτρου Με Αεροθάλαμο Μονού Σωλήνα OMRON

35.01

Κωδικός προϊόντος: 130 Κατηγορίες: , , ,

πΕριχΕιρίδα πιΕσομέτρου μΕ αΕροθάλαμο μονού σωλήνα 22 &ndash, 32 cm. προορίζΕται αποκλΕιστικά για τα προϊόντα της OMRON.

Μετάβαση στο περιεχόμενο