0 Στοιχεία
Τηλ: 2310 552 438

Περιχειρίδα Πιεσομέτρου Με αεροθάλαμο Μονού Σωλήνα Medium AC

Περιχειρίδα Πιεσομέτρου Με αεροθάλαμο Μονού Σωλήνα Medium AC

7.50

Κωδικός προϊόντος: 126 Κατηγορίες: , , ,

πΕριχΕιρίδα πιΕσομέτρου μΕ αΕροθάλαμο μονού σωλήνα AC 22 &ndash, 32 cm. κατάλληλη για όλα τα ηλΕκτρονικά πιΕσόμΕτρα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο