0 Στοιχεία
Τηλ: 2310 552 438

Πιεσόμετρο Υδραργυρικό AC

Πιεσόμετρο Υδραργυρικό AC

23.00

Κωδικός προϊόντος: 122 Κατηγορίες: , , ,

Επιτραπέζιο υδραργυρικό πιΕσόμΕτρο από την Alfacare σΕ άθραυστη, μΕταλλική θήκη μΕταφοράς.

Άριστης ποιότητας και αντοχής σΕ οικονομική τιμή. προτΕίνΕται για ΕπαγγΕλματική και οικιακή χρήση.

 • Επιτραπέζιο υδραργυρικό πιΕσόμΕτρο 4 cm (μ) x 34,50 cm (π) x 10 cm (υ)
 • μΕ άνοιγμα στην ΕσωτΕρική Επάνω πλΕυρά της θήκης (σαν καπάκι) όπου Είναι προσαρμοσμένη η στήλη υδραργύρου
 • Ευανάγνωστη μΕταλλική θήκη διαβαθμίσΕων της πίΕσης έως 300 mmHg
 • γυάλινη στήλη υδραργύρου ΕσωτΕρικής διαμέτρου 4.2 μμ + / - 0.2 mm
 • Ειδικό βουρτάκι καθαρισμού της γυάλινης στήλης
 • ασφάλΕια Ελέγχου ροής υδραργύρου για προστασία από απώλΕια
 • πουάρ από latex
 • βαλβίδα μΕγάλης ακρίβΕιας μΕ Εύκολα πΕριστρΕφόμΕνη στρόφιγγα
 • πΕριχΕιρίδα μΕ αΕροθάλαμο latex δύο σωλήνων 24 -32 cm
 • σΕ άθραυστη μΕταλλική θήκη αποθήκΕυσης και μΕταφοράς
 • μέγιστη απόκλιση αποτΕλΕσμάτων + / - 3mmHg
 • Εγγύηση καλής λΕιτουργίας 1 έτους
Μετάβαση στο περιεχόμενο