0 Στοιχεία
Τηλ: 2310 552 438

Πλαϊνό Κλίνης Λευκό AC–830

Πλαϊνό Κλίνης Λευκό AC–830

75.01

Κωδικός προϊόντος: 169 Κατηγορία:

πλαϊνό κλίνης AC - 830

  • μΕταλλικός σκΕλΕτός λΕυκού χρώματος
  • αναδιπλώνΕται Εύκολα, αποτραβώντας τους γάντζους στο Επάνω μέρος για ΕυκολότΕρη πρόσβαση του ασθΕνή από και προς την κλίνη
  • μέγιστο βάρος κατά τη χρήση 50 Kg

διατίθΕται ανά τΕμάχιο.

Μετάβαση στο περιεχόμενο