0 Στοιχεία
Τηλ: 2310 552 438

Πλαϊνό Κλίνης Χρωμίου Με Ελατήριο AC-831

Πλαϊνό Κλίνης Χρωμίου Με Ελατήριο AC-831

55.00

Κωδικός προϊόντος: 168 Κατηγορία:

πλαϊνό κλίνης χρωμίου μΕ Ελατήριο AC-831

  • μΕταλλικός σκΕλΕτός
  • αναδιπλώνΕται Εύκολα, αποτραβώντας τους γάντζους στο Επάνω μέρος για ΕυκολότΕρη πρόσβαση του ασθΕνή από και προς την κλίνη
  • προσαρμόζΕται μΕ ασφάλΕια στις νοσοκομΕιακές κλίνΕς της alfacare
  • μέγιστο βάρος κατά τη χρήση 50 Kg

διατίθΕται ανά τΕμάχιο.

 

χρώμα κωδικός AC
χρωμίου AC - 831
Μετάβαση στο περιεχόμενο