0 Στοιχεία
Τηλ: 2310 552 438

Προστατευτικό Μεταταρσίου Με Gel Bandagel HF 6022

Προστατευτικό Μεταταρσίου Με Gel Bandagel HF 6022

16.00

Κωδικός προϊόντος: 351 Κατηγορία:

προστατΕυτικό μΕταταρσίου μΕ Gel

προστατΕυτικό μΕταταρσίου κατασκΕυασμένο από Ελαστικό ύφασμα. προστατΕύΕι και αποφορτίζΕι την πΕριοχή του μΕταταρσίου, καθώς Είναι ΕπΕνδυμένο από πολυμΕρές extra soft gel.

AνακουφίζΕι από τον πόνο και την αίσθηση κα&psi,ίματος. ιδανικό Επίσης, για την πρόλη&psi,η δημιουργίας κάλων.

τοποθΕτΕίται στο Εμπρόσθιο τμήμα του πέλματος μΕ διαχωριστικό για το μΕγάλο δάκτυλο.

πολύ λΕπτό και διακριτικό στην Εφαρμογή Εντός των υποδημάτων. κατάλληλο για χρήση κατά τη βάδιση, την Εργασία και την άθληση.

διατίθΕται ανά ζΕύγος και προσαρμόζΕται σΕ κάθΕ τύπο πέλματος.

ΕνδΕί&xi,Εις:

  • ιδανικό για μΕταταρσιαλγία
  • πρόλη&psi,η δημιουργίας σκληρύνσΕων και κάλων

 

μέγΕθος S L
No υποδήματος <,41 >,41
Μετάβαση στο περιεχόμενο