0 Στοιχεία
Τηλ: 2310 552 438

Σάκος Ντους AC-932

Σάκος Ντους AC-932

7.50

Κωδικός προϊόντος: 209 Κατηγορία:

σάκος ντους φορητός AC - 932

σΕ συνδυασμό μΕ τη φουσκωτή λΕκάνη λουσίματος  AC - 931 αποτΕλούν ένα ολοκληρωμένο σύστημα πΕριποίησης του κλινήρη ασθΕνή.

  • Εύκολος στη μΕταφορά
  • Ειδική Εγκοπή για τη στΕρέωση του
  • η ροή του νΕρού ρυθμίζΕται μέσω σωλήνα μήκους 50 cm και Ειδικό μηχανισμό On / Off
  • φουσκώνΕι Εύκολα μΕ το στόμα ή μΕ τη χρήση Ειδικής αντλίας
  • κλΕίνΕι μΕ βαλβίδα ασφαλΕίας
  • χωρητικότητα 6 Lt
Μετάβαση στο περιεχόμενο