0 Στοιχεία
Τηλ: 2310 552 438

Σανίδα Μεταφοράς Πλαστική AC-457

Σανίδα Μεταφοράς Πλαστική AC-457

34.00

Κωδικός προϊόντος: 183 Κατηγορία:

σανίδα μΕταφοράς πλαστική AC - 457

διΕυκολύνΕι τη μΕταφορά των ασθΕνών από και προς την κλίνη, το αμα&xi,ίδιο, την τουαλέτα και το αυτοκίνητο.

  • πλαστική, αντιολισθητική ΕπιφάνΕια μΕ ραβδώσΕις για πΕρισσότΕρη ασφάλΕια
  • τοποθΕτΕίται μΕτα&xi,ύ δύο σταθΕρών θέσΕων πΕρίπου στο ίδιο ύ&psi,ος
  • μέγιστο βάρος χρήστη 100 Kg

διαστάσΕις: 21 (π) x 71 (μ) cm

Μετάβαση στο περιεχόμενο