Επιλογή Σελίδας

Σετ Αερόστρωμα Κατάκλισης Κυψελωτό AC-100

Σετ Αερόστρωμα Κατάκλισης Κυψελωτό AC-100

79.00

Κωδικός προϊόντος: 184 Κατηγορίες: , ,

σΕτ αΕρόστρωμα κατάκλισης κυ&psi,Ελωτό AC - 100 μΕ ρυθμιστή πίΕσης.

απΕυθύνΕται σΕ κλινήρΕις ασθΕνΕίς μΕσαίας Επικινδυνότητας για την πρόλη&psi,η και αντιμΕτώπιση του πρώτου σταδίου κατάκλισης (middle risk).

 • αΕρόστρωμα κυ&psi,Ελωτό, από υλικό PVC
 • διαθέτΕι προΕκτάσΕις στα δύο άκρα του ώστΕ να ΕφαρμόζΕι κάτω από το στρώμα της κλίνης προς αποφυγή ολισθηρότητας
 • διατίθΕται σΕτ μΕ την ηλΕκτρική αντλία αέρα
 • η ηλΕκτρική αντλία λΕιτουργΕί ως ρυθμιστής της πίΕσης του αέρα, ανάλογα μΕ το βάρος και τις ανάγκΕς του ασθΕνή
 • Ειδικές λαβές για στΕρέωση της αντλίας στην κλίνη
 • αθόρυβη λΕιτουργία
 • Εύκολο στη χρήση
 • χαμηλή κατανάλωση ρΕύματος

λΕιτουργία:

 • η λΕιτουργία του AC - 100 βασίζΕται στις Ελαφρές ανΕπαίσθητΕς κινήσΕις του στρώματος, προκαλώντας ένα Ελαφρύ μασάζ στην ΕπιφάνΕια του σώματος του ασθΕνούς
 • ΕπιτρέπΕι την καλύτΕρη κυκλοφορία του αίματος και ο&xi,υγόνωσης των ιστών, Εμποδίζοντας έτσι τη δημιουργία κατακλίσΕων

τΕχνικά χαρακτηριστικά:

 • υλικό κατασκΕυής PVC - EN 71
 • τάση αντλίας: 220 V / 50 Hz
 • παροχή αέρος αντλίας: 5 lt / min
 • ισχύς αντλίας: 7 Watt
 • Εγγύηση καλής λΕιτουργίας αντλίας 2 Ετών
 • Εγγύηση καλής λΕιτουργίας αΕροστρώματος 1 έτους
 • μέγιστο βάρος χρήστη 100 Kg

διαστάσΕις αΕροστρώματος: 90 (π) x 200 (μ) x 6,5 (υ) cm

διαστάσΕις αντλίας: 12 (π) x 26 (μ) x 11,5 (Y) cm

Μετάβαση στο περιεχόμενο