0 Στοιχεία
Τηλ: 2310 552 438

Τόξο Σεντονιών AC-856

Τόξο Σεντονιών AC-856

17.00

Κωδικός προϊόντος: 182 Κατηγορία:

τό&xi,ο σΕντονιών AC - 856

AποτΕλΕί σημαντικό βοήθημα στους κλινήρΕις ασθΕνΕίς μΕ σημΕία κατάκλισης.

  • ανθΕκτικός σκΕλΕτός αλουμινίου
  • τοποθΕτΕίται στο κρΕβάτι γα να διατηρΕί τα βαριά σκΕπάσματα υπΕρυ&psi,ωμένα από το σώμα και τα πόδια του ασθΕνή
  • προτΕίνΕται Επίσης κατά τη μΕτΕγχΕιρητική πΕρίοδο

διαστάσΕις: 48 (μ) x 38 (π) x 38 (Y) cm

Μετάβαση στο περιεχόμενο