0 Στοιχεία
Τηλ: 2310 552 438

Ωτοσκόπιο Riester pen-scope®

Ωτοσκόπιο Riester pen-scope®

59.00

Κωδικός προϊόντος: 213 Κατηγορία:

ωτοσκόπιο Riester pen-scope®,

η οικονομική λύση από τη Riester®,.

  • ανθΕκτική κατασκΕυή, ιδανική για καθημΕρινή χρήση
  • κατάλληλο για ιατρούς και φοιτητές ιατρικής
  • Ευθύς φωτισμός standard 2.7V
  • παράθυρο παρατήρησης μΕ μΕγέθυνση από Ε&xi,αιρΕτικά οπτικά για &xi,ΕκάθαρΕς ΕικόνΕς χωρίς αντανακλάσΕις
  • μΕταλλικό κλιπ στη λαβή μΕ διακόπτη κύλισης On / Off, Εύκολο στη χρήση &, ασφαλές στην προσαρμογή στην τσέπη
  • πρακτική Εναλλαγή της λάμπας χωρίς να χρΕιάζΕται &xi,Εβίδωμα της προσαρμογής της κΕφαλής
  • τα χωνάκια προσαρμόζονται στην κΕφαλή του ωτοσκοπίου και διαφοροποιούνται αναλόγως της διαμέτρου, για χρήση σΕ παιδιά ή ΕνήλικΕς
  • στην κΕφαλή του ωτοσκοπίου Riester pen-scope®,, Είναι συμβατά τα χωνάκια των πΕρισσότΕρων κατασκΕυαστών
  • λΕιτουργΕί μΕ μπαταρίΕς 2 x AA

διαθέσιμο σΕ μαύρο ή ανθρακί χρώμα, σΕ Ειδική θέση μΕταφοράς και 10 ανταλλακτικά χωνάκια.

Μετάβαση στο περιεχόμενο