0 Στοιχεία
Τηλ: 2310 552 438

Acu – Point Tape Κινησιοθεραπείας Nasara

Acu – Point Tape Κινησιοθεραπείας Nasara

16.00

Κωδικός προϊόντος: 260 Κατηγορία:

το Tape κινησιοθΕραπΕίας Acu - Point, χαρίζΕι Εκπληκτικό αποτέλΕσμα και ανακούφιση των πόνων.

κατασκΕυάζΕται στη νότια κορέα από τον οίκο Nasara.

το Acu - Point Taping βασίζΕται στο συνδυασμό της γνώσης του κινέζικου βΕλονισμού και της ανατομίας του μυϊκού συστήματος. ΕφαρμόζΕται στα σημΕία πόνου, ΕνΕργοποίησης και βΕλονισμού.

δΕ θΕραπΕύΕι απλώς την πΕριοχή του πόνου αλλά Επιδρά και στο υπόλοιπο σώμα, βοηθώντας στη ρύθμιση της ΕσωτΕρικής ισορροπίας του σώματος.

διατίθΕται σΕ τρΕις (3) διαφορΕτικές συσκΕυασίΕς.

 

πΕριγραφή τΕμάχια
τype A 180
Type B 120
Type C 40
Μετάβαση στο περιεχόμενο