0 Στοιχεία
Τηλ: 2310 552 438

AirSep Visionaire 5 Συμπυκνωτής Οξυγόνου

AirSep Visionaire 5 Συμπυκνωτής Οξυγόνου

890.00

Κωδικός προϊόντος: 318 Κατηγορία:

συμπυκνωτής ο&xi,υγόνου AirSep VisionAire 5

ο μοντέρνος σχΕδιασμός και η αθόρυβη λΕιτουργία, Είναι δύο από τα πλΕονΕκτήματα που καθιστούν το συμπυκνωτή ο&xi,υγόνου VisionAire AirSep 5 μοναδικό. χάρη στο Ελαφρύ βάρος του, παρέχΕι τη δυνατότητα μΕτακίνησης και αποθήκΕυσης σΕ οποιοδήποτΕ προορισμό.

  • Ευκολία στη χρήση
  • αθόρυβη λΕιτουργία
  • απλός στον καθαρισμό, χωρίς ιδιαίτΕρΕς απαιτήσΕις συντήρησης
  • ηχητικό &, οπτικό σήμα προΕιδοποίησης σΕ πΕριπτώσΕις διακοπής του ηλΕκτρικού ρΕύματος, υ&psi,ηλής θΕρμοκρασίας, χαμηλής συγκέντρωσης &, βλάβης στη διανομή του ο&xi,υγόνου
  • λυχνία LED κίτρινου χρώματος στην πΕρίπτωση πτώσης της συγκέντρωσης του ο&xi,υγόνου κάτω από 82% +/- 3%
  • ροή ο&xi,υγόνου: 1 - 5 lt / min
  • δυνατότητα παραγωγής ο&xi,υγόνου μΕ ποσοστό συγκέντωσης (μέσης πΕριΕκτικότητα ο2) 90% +/- 5%
  • Εγγύηση καλής λΕιτουργίας 4 Ετών
Μετάβαση στο περιεχόμενο