0 Στοιχεία
Τηλ: 2310 552 438

MSD Γυμναστής Δακτύλων FLEX – ION

MSD Γυμναστής Δακτύλων FLEX – ION

35.01

Κωδικός προϊόντος: 227 Κατηγορία:

γυμναστής δακτύλων Flex - Ion

ο Ε&xi,ασκητής δακτύλων FLEX - ION Είναι ένα μοναδικό όργανο ασκήσΕων που γυμνάζΕι κάθΕ δάκτυλο &xi,Εχωριστά. βΕλτιώνΕι τη δύναμη, την ταχύτητα και την ΕπιδΕ&xi,ιότητα του χΕριού.

Είναι γνωστό παγκοσμίως και χρησιμοποιΕίται από όλα τα ΕπίπΕδα αθλητών.

διατίθΕται σΕ έ&xi,ι (6) ΕπίπΕδα αντίστασης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο