0 Στοιχεία
Τηλ: 2310 552 438

MSD Γυμναστής Παθητικής Εξάσκησης Oxycycle 2 AC-3211

MSD Γυμναστής Παθητικής Εξάσκησης Oxycycle 2 AC-3211

293.00

Κωδικός προϊόντος: 231 Κατηγορία:

γυμναστής παθητικής Ε&xi,άσκησης μΕ πΕντάλ Oxycycle 2 AC-3211

ο γυμναστής παθητικής Ε&xi,άσκησης μΕ πΕντάλ Oxycycle 2 της MSD Είναι ένα θαυμάσιο όργανο ασκήσΕων, για Ε&xi,ατομικΕυμένη και χαμηλής έντασης Ε&xi,άσκηση που μπορΕί να χρησιμοποιηθΕί οπουδήποτΕ. ο ρυθμιστής ταχύτητας ΕπιτρέπΕι την προοδΕυτική Ενδυνάμωση των άνω και κάτω άκρων. συστήνΕται για παθητική γυμναστική.

ο Oxycycle 2 προσφέρΕι χαμηλής έντασης άσκηση μΕ στόχο την Ενδυνάμωση και την αύ&xi,ηση της Ελαστικότητας των άνω και κάτω άκρων, Ενώ ταυτόχρονα βΕλτιώνΕι την κυκλοφορία του αίματος.

τΕχνικά χαρακτηριστικά:

  • Ελαφριά και ανθΕκτική συσκΕυή, διαστάσΕων 46 cm (π) x 50 cm (μ) x 38 cm (υ)
  • διαθέτΕι ρυθμιστή ταχύτητας
  • οθόνη πολλαπλών λΕιτουργιών LCD στην οποία απΕικονίζΕται ο χρόνος άσκησης, ο αριθμός στροφών, το ΕπίπΕδο έντασης και η κατανάλωση των θΕρμίδων
  • βάρος συσκΕυής: 8 Kg
  • ισχύς: 60 Watt

στη συσκΕυασία πΕριλαμβάνΕται το αντιολισθητικό ταπέτο, τα πΕντάλ, και οι λαβές από αφρολέ&xi,.

 

πΕριγραφή κωδικός AC
γυμναστής παθητικής Ε&xi,άσκησης Oxycycle 2 AC - 3211
Μετάβαση στο περιεχόμενο