0 Στοιχεία
Τηλ: 2310 552 438

MSD Γωνιόμετρο Πλαστικό

MSD Γωνιόμετρο Πλαστικό

10.00

Κωδικός προϊόντος: 257 Κατηγορία:

γωνιόμΕτρο πλαστικό 20cm

το πλαστικό γωνιόμΕτρο της MSD, ΕπιτρέπΕι την παρατήρηση του ά&xi,ονα κίνησης των αρθρώσΕων και της ΕμβέλΕιας της κίνησης τους. φέρΕι δυνατότητα πΕριστροφής 360ο και τρΕις (3) σκάλΕς μέτρησης.

βαθμονομημένο σύμφωνα μΕ το σύστημα ISOM (International Standard Of Measurements, STFR).

 

πΕριγραφή κωδικός AC
γωνιόμΕτρο πλαστικό 20 cm AC - 3345
Μετάβαση στο περιεχόμενο