0 Στοιχεία
Τηλ: 2310 552 438

MSD Δακτυλίδι Pilates AC-3236

MSD Δακτυλίδι Pilates AC-3236

24.00

Κωδικός προϊόντος: 238 Κατηγορία:

δακτυλίδι Pilates AC-3236

το δακτυλίδι Pilates Mambo της MSD προτΕίνΕται για ασκήσΕις ΕπικΕντρωμένΕς στη δύναμη, στην ισορροπία, στην Ελαστικότητα και στη σωστή στάση του σώματος. προσθέτΕι ,Επίσης, Ελαφριά αντίσταση σΕ ασκήσΕις Pilates και βοηθά στην Εκγύμναση συγκΕκριμένων μυϊκών ομάδων. χρησιμοποιΕίται συχνά για την τόνωση των χΕριών και των μηρών.

το δακτυλίδι Pilates Mambo Είναι από υλικό fiberglass, καλυμμένο από αφρολέ&xi,, μΕ ανατομικές λαβές.

διάμΕτρος: 38 cm

 

πΕριγραφή κωδικός AC
δακτυλίδι Pilates AC - 3236
Μετάβαση στο περιεχόμενο