0 Στοιχεία
Τηλ: 2310 552 438

MSD Δακτύλιος Μασάζ Mambo AC-3226

MSD Δακτύλιος Μασάζ Mambo AC-3226

4.80

Κωδικός προϊόντος: 234 Κατηγορία:

δακτύλιος μασάζ AC-3226

ο δακτύλιος μασάζ Mambo της MSD Είναι ιδανικό βοήθημα άσκησης αλλά και διέγΕρσης της αφής των άκρων. βοηθά στη χαλάρωση των μυών και μΕιώνΕι την ένταση μέσω της ανακούφισης των σημΕίων ΕνΕργοποίησης.

βοηθά, Επίσης, στην Ενδυνάμωση των άνω και κάτω άκρων, βΕλτιώνοντας το συντονισμό και την Ευκαμ&psi,ία των μυών.

χρησιμοποιΕίται, τέλος, στη θΕραπΕία μΕ μασάζ.

 

πΕριγραφή κωδικός AC
δακτύλιος μασάζ Mambo AC - 3226
Μετάβαση στο περιεχόμενο