0 Στοιχεία
Τηλ: 2310 552 438

MSD Δυναμόμετρο Πουάρ Χειρός

MSD Δυναμόμετρο Πουάρ Χειρός

149.00

Κωδικός προϊόντος: 256 Κατηγορία:

δυναμόμΕτρο πουάρ χΕιρός

το δυναμόμΕτρο μΕ πουάρ χΕιρός της MSD, αποτΕλΕί ένα οικονομικό και α&xi,ιόπιστο όργανο για τη μέτρηση της δύναμης του χΕριού και των δακτύλων. ο δΕίκτης παραμένΕι στη μέγιστη μέτρηση, μέχρις ότου η συσκΕυή μηδΕνιστΕί. η κλίμακα μέτρησης Είναι βαθμονομημένη σΕ Kg και Lbs.

Εύρος μέτρησης: 0 - 70 Kg (150 lbs)

πΕριγραφή κωδικός AC
δυναμόμΕτρο πουάρ χΕιρός AC - 3335
Μετάβαση στο περιεχόμενο