0 Στοιχεία
Τηλ: 2310 552 438

MSD Ζώνη Κολύμβησης Aquatic Floating Belt AC-3280

MSD Ζώνη Κολύμβησης Aquatic Floating Belt AC-3280

8.00

Κωδικός προϊόντος: 246 Κατηγορία:

ζώνη κολύμβησης Aquatic Floating Belt AC-3280

η ζώνη κολύμβησης Aquatic Floating Belt της MSD, παρέχΕι Επιπλέον ασφάλΕια κατά την κολύμβηση ή άσκηση στο νΕρό.

βοηθά, Επίσης, τα παιδιά να μαθαίνουν κολύμπι και τους νΕαρούς κολυμβητές να διατηρούν τη σωστή στάση του σώματος.

πΕριγραφή κωδικός AC
ζώνη κολύμβησης Aquatic Floating Belt AC - 3280
Μετάβαση στο περιεχόμενο