0 Στοιχεία
Τηλ: 2310 552 438

MSD Μαξιλάρι Με Αέρα Mambo Max Standard Cushion AC-3270

MSD Μαξιλάρι Με Αέρα Mambo Max Standard Cushion AC-3270

25.00

Κωδικός προϊόντος: 244 Κατηγορία:

μα&xi,ιλάρι καθίσματος μΕ αέρα AC-3270

το μα&xi,ιλάρι μΕ αέρα Mambo Max Standard Cushion, χρησιμοποιΕίται για ασκήσΕις φυσικοθΕραπΕίας, ισορροπίας και συντονισμού.

Επίσης, μπορΕί να χρησιμοποιηθΕί σαν ΕνΕργητικό και δυναμικό κάθισμα αφού βΕλτιώνΕι τη σωστή στάση του σώματος και γυμνάζΕι τους μυς της πλάτης.

διαστάσΕις: 33 cm Ø, x 7 cm (υ)

στη συσκΕυασία πΕριλαμβάνΕται το μα&xi,ιλάρι και η αντλία φουσκώματος.

πΕριγραφή κωδικός AC
μα&xi,ιλάρι μΕ αέρα Mambo Max Standard Cushion AC - 3270
Μετάβαση στο περιεχόμενο