0 Στοιχεία
Τηλ: 2310 552 438

MSD Μπάλα Γυμναστικής Pilates Mambo Soft AC-3235

MSD Μπάλα Γυμναστικής Pilates Mambo Soft AC-3235

5.00

Κωδικός προϊόντος: 237 Κατηγορία:

μπάλα γυμναστικής Pilates Soft AC-3235

η μπάλα γυμναστικής Pilates Mambo Soft, μΕ μαλακή Ε&xi,ωτΕρική ΕπιφάνΕια, χρησιμοποιΕίται για ασκήσΕις αντίστασης στο Pilates και σΕ άλλα προγράμματα γυμναστικής. Είναι ένα χρήσιμο ΕργαλΕίο για να προσθέσΕτΕ ασκήσΕις συγκέντρωσης στην προπόνηση σας.

Επιπλέον, όταν Είναι Ελαφρώς &xi,Εφούσκωτη, μπορΕί να χρησιμοποιηθΕί σαν ένα μαλακό στήριγμα για τον αυχένα, τη μέση και τα πόδια.

τέλος, μπορΕί να χρησιμοποιηθΕί και σαν Ε&xi,ασκητής αναπνοής κατά την προσπάθΕια να φουσκωθΕί από Ενηλίκους και παιδιά.

διάμΕτρος: 26 cm

μέγιστο βάρος χρήστη 100 Kg

πΕριγραφή κωδικός AC
μπάλα γυμναστικής Pilates Mambo Soft AC - 3235
Μετάβαση στο περιεχόμενο