0 Στοιχεία
Τηλ: 2310 552 438

MSD Ρολό Μασάζ Mambo AC-3225

MSD Ρολό Μασάζ Mambo AC-3225

5.00

Κωδικός προϊόντος: 233 Κατηγορία:

ρολό μασάζ Mambo AC-3225

το ρολό μασάζ Mambo της MSD Είναι ιδανικό βοήθημα άσκησης αλλά και διέγΕρσης της αφής των άκρων. βοηθά στη χαλάρωση των μυών και μΕιώνΕι την ένταση μέσω της ανακούφισης των σημΕίων ΕνΕργοποίησης.

βοηθά, Επίσης, στην Ενδυνάμωση των άνω και κάτω άκρων, βΕλτιώνοντας το συντονισμό και την Ευκαμ&psi,ία των μυών.

χρησιμοποιΕίται, τέλος, στη θΕραπΕία μΕ μασάζ.

διάμΕτρος: 16 cm

πΕριγραφή κωδικός AC
ρολό μασάζ Mambo AC - 3225
Μετάβαση στο περιεχόμενο