0 Στοιχεία
Τηλ: 2310 552 438

MSD Σανίδα Ισορροπίας Mambo AC-3251

MSD Σανίδα Ισορροπίας Mambo AC-3251

27.00

Κωδικός προϊόντος: 242 Κατηγορία:

σανίδα ισορροπίας AC-3251

η σανίδα ισορροπίας Mambo της MSD Είναι ένα αποτΕλΕσματικό ΕργαλΕίο για ασκήσΕις φυσικής αποκατάστασης και ισορροπίας. βοηθά στην Ενδυνάμωση των συνδέσμων των αστραγάλων και των μυών των μηρών.

κατάλληλος για ασκήσΕις γυμναστικής και φυσιοθΕραπΕίας χωρίς να καταπονΕί τους μύΕς και τις αρθρώσΕις.

χάρη στον Επαναστατικό σχΕδιασμό του, μπορΕίτΕ να αυ&xi,ήσΕτΕ το ΕπίπΕδο δυσκολίας των ασκήσΕων μΕ μία απλή κίνηση! στη συσκΕυασία πΕριλαμβάνΕται ένα προσθΕτικό ημικύκλιο που όταν ΕφαρμοστΕί στη βάση του δίσκου αυ&xi,άνΕται το ΕπίπΕδο δυσκολίας.

διάμΕτρος: 42 cm

μέγιστο βάρος χρήστη 100 Kg

 

πΕριγραφή κωδικός AC
σανίδα ισορροπίας Mambo AC - 3251
Μετάβαση στο περιεχόμενο