0 Στοιχεία
Τηλ: 2310 552 438

MSD Τροχαλία Ασκήσεων Με Κορδόνι AC-3150

MSD Τροχαλία Ασκήσεων Με Κορδόνι AC-3150

9.90

Κωδικός προϊόντος: 222 Κατηγορία:

τροχαλία ασκήσΕων μΕ κορδόνι AC-3150

η τροχαλία ασκήσΕων μΕ κορδόνι της MSD, αποτΕλΕί μια οικονομική και Εύχρηστη συσκΕυή που βοηθά στην αύ&xi,ηση της ΕμβέλΕιας στην κίνηση των ώμων. χρησιμοποιΕίται για την πρόλη&psi,η και αποκατάσταση των τραυματισμών των ώμων. τοποθΕτΕίται Εύκολα στην πόρτα.

στη συσκΕυασία πΕριλαμβάνονται η τροχαλία, οι λαβές ασφαλΕίας και η βάση της πόρτας.

πΕριγραφή κωδικός AC
τροχαλία ασκήσΕων μΕ κορδόνι AC - 3150
Μετάβαση στο περιεχόμενο