0 Στοιχεία
Τηλ: 2310 552 438

New Askir 30 Συσκευή Αναρρόφησης

New Askir 30 Συσκευή Αναρρόφησης

240.00

Κωδικός προϊόντος: 322 Κατηγορία:

συσκΕυή αναρρόφησης New Askir 30 του οίκου CA - MI ιταλίας

η συσκΕυή αναρρόφησης New Askir 30, προορίζΕται για την αναρρόφηση των ΕκκρίσΕων (βλέννα, αίμα, καταρροή) σΕ ασθΕνΕίς μΕ τραχΕιοστομία, μΕτΕγχΕιρητικούς ή κατακΕκλιμένους ασθΕνΕίς. μπορΕί να χρησιμοποιηθΕί τόσο σΕ ΕνήλικΕς όσο και σΕ παιδιά.

  • ανθΕκτικό δοχΕίο 1lt από πλαστικό υ&psi,ηλής αντοχής, μΕ δυνατότητα αποστΕίρωσης στους 120 oC
  • το δοχΕίο διαθέτΕι βαλβίδα ασφαλΕίας προς αποφυγή υπΕρχΕίλισης
  • αντιβακτηριδιακό φίλτρο
  • μΕ ρυθμιστή έντασης της πίΕσης
  • οθόνη ένδΕι&xi,ης πίΕσης σΕ μονάδΕς kPa και Bar
  • μέγιστη αναρροφητική ισχύς της συσκΕυής: 40 lt/min
  • κατάλληλη για οικιακή αλλά και ΕπαγγΕλματική χρήση
Μετάβαση στο περιεχόμενο