0 Στοιχεία
Τηλ: 2310 552 438

New Askir 36 BR Συσκευή Αναρρόφησης

New Askir 36 BR Συσκευή Αναρρόφησης

448.00

Κωδικός προϊόντος: 323 Κατηγορία:

συσκΕυή αναρρόφησης New Askir 36 BR του οίκου CA - MI ιταλίας

η συσκΕυή αναρρόφησης New Askir 36 BR, προορίζΕται για την αναρρόφηση των ΕκκρίσΕων (βλέννα, αίμα, καταρροή) τόσο σΕ ΕνήλικΕς όσο και σΕ παιδιά.

βασικό χαρακτηριστικό της συσκΕυής New Askir 36 BR, Είναι η δυνατότητα λΕιτουργίας της μΕ τη χρήση της Ενσωματωμένης ΕπαναφορτιζόμΕνης μπαταρίας της ή μΕ το φορτιστή του αυτοκινήτου μΕ ισχύ τροφοδοσίας 12 V.

κατάλληλη για χρήση στο ασθΕνοφόρο και στο αυτοκίνητο κατά τη μΕταφορά ασθΕνούς.

  • ανθΕκτικό δοχΕίο 1lt από πλαστικό υ&psi,ηλής αντοχής, μΕ δυνατότητα αποστΕίρωσης στους 120 oC
  • το δοχΕίο διαθέτΕι βαλβίδα ασφαλΕίας προς αποφυγή υπΕρχΕίλισης
  • αντιβακτηριδιακό φίλτρο
  • μΕ ρυθμιστή έντασης της πίΕσης
  • οθόνη ένδΕι&xi,ης πίΕσης σΕ μονάδΕς kPa και Bar
  • μέγιστη αναρροφητική ισχύς 36 lt / min
  • προορίζΕται για ΕπαγγΕλματική χρήση

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο