0 Στοιχεία
Τηλ: 2310 552 438

Nonin GO2 9570 Οξύμετρο Δακτύλου

Nonin GO2 9570 Οξύμετρο Δακτύλου

118.50

Κωδικός προϊόντος: 313 Κατηγορία:

παλμικό ο&xi,ύμΕτρο δακτύλου Nonin GO2 9570

το ο&xi,ύμΕτρο Nonin GO2 9570, προσφέρΕι γρήγορη και α&xi,ιόπιστη μέτρηση του κορΕσμού του ο&xi,υγόνου του αίματος (SPO2) και των καρδιακών παλμών.

κατάλληλο για παιδιατρική χρήση.

 • α&xi,ιόπιστο και Εύκολο στη χρήση
 • Έναρ&xi,η της μέτρησης μΕ την Εφαρμογή στο δάκτυλο χάρη στον Ενσωματωμένο αισθητήρα
 • Ευανάγνωστη οθόνη LCD
 • αυτονομία χρήσης 2400 Ελέγχων πΕρίπου (υπολογισμός 30'' ανά χρήστη)
 • αυτόματη λΕιτουργία standby για Ε&xi,οικονόμηση ΕνέργΕιας
 • κατάλληλο για παιδιατρική χρήση (για δάκτυλα >,0.8cm)
 • ΕνδΕίκνυται για οικιακή και ΕπαγγΕλματική χρήση
 • λΕιτουργΕί μΕ τη χρήση 1 αλκαλικής μπαταρίας ααα
 • διάρκΕια μπαταρίας: 21 ώρΕς συνΕχούς καταγραφής
 • βάρος: 40 gr μΕ τη μπαταρία
 • Εγγύηση καλής λΕιτουργίας 2 Ετών

Μετάβαση στο περιεχόμενο