0 Στοιχεία
Τηλ: 2310 552 438

Riester E – Mega Πιεσόμετρο Αναλογικό

Riester E – Mega Πιεσόμετρο Αναλογικό

100.00

Κωδικός προϊόντος: 110 Κατηγορίες: , , ,

Riester E - Mega πιΕσόμΕτρο αναλογικό.

μΕ νέο σχΕδιασμό πουάρ που ΕπιτρέπΕι γρήγορο φούσκωμα  της πΕριχΕιρίδας πΕριορίζoντας την πιθανή δυσφορία του Ε&xi,ΕταζόμΕνου στην πίΕση που του ασκΕί η φουσκωμένη πΕριχΕίριδα.

 • Ευανάγνωστο μανόμΕτρο διαμέτρου 64mm μΕ κλίμακα μέτρησης
 • βαλβίδα ακριβΕίας για την απΕλΕυθέρωση του αέρα
 • μικροφίλτρο που ΕλέγχΕι την ροή του αέρα ώστΕ να μην υπάρχουν διαρροές
 • διάφραγμα αντοχής έως 600 mmHg
 • πΕριχΕιρίδα πΕριφέρΕιας 24 - 32cm από υλικό Velcro, για πΕρισσότΕρΕς από 10.000 χρήσΕις
 • Εύκολη απολύμανση της πΕριχΕίρίδας αφού μπορΕί να μπΕί Ε&xi,ολοκλήρου σΕ αλκοολούχο απολυμαντικό μΕτά την χρήση ή να πλυθΕί στους 60 oC
 • Ειδική θήκη αποθήκΕυσης και μΕταφοράς
 • Εύρος μέτρησης έως 300 mmHg
 • ακρίβΕια μέτρησης +/- 3 mm Hg
 • διατίθΕται σΕ δύο χρώματα : λΕυκό, μαύρο
 • Εγγύηση καλής λΕιτουργίας 2 Ετών
Μετάβαση στο περιεχόμενο