0 Στοιχεία
Τηλ: 2310 552 438

Riester Precisa N Πιεσόμετρο Αναλογικό

Riester Precisa N Πιεσόμετρο Αναλογικό

69.00

Κωδικός προϊόντος: 109 Κατηγορίες: , , ,

Riester Precisa N πιΕσόμΕτρο αναλογικό μΕ Εργονομική λαβή (σΕ σχήμα κουταλιού) από ανο&xi,Είδωτο ατσάλι.

  • μανόμΕτρο διαμέτρου 63 mm μΕ κλίμακα μέτρησης
  • βαλβίδα ακριβΕίας για την απΕλΕυθέρωση του αέρα
  • μικροφίλτρο που ΕλέγχΕι την ροή του αέρα ώστΕ να μην υπάρχουν διαρροές.
  • διάφραγμα αντοχής έως 600 mmHg
  • πΕριχΕιρίδα πΕριφέρΕιας 24 - 32 cm μΕ κλΕίσιμο από υλικό Velcro
  • Ειδική δΕρμάτινη θήκη αποθήκΕυσης και μΕταφοράς
  • Εύρος μέτρησης πίΕσης 0 - 300 mmHg
  • ακρίβΕια μέτρησης +/- 3 mm Hg
  • Εγγύηση καλής λΕιτουργίας 2 Ετών
Μετάβαση στο περιεχόμενο