0 Στοιχεία
Τηλ: 2310 552 438

Sefam DreamStar Συσκευή CPap Auto

Sefam DreamStar Συσκευή CPap Auto

1,200.00

Κωδικός προϊόντος: 320 Κατηγορία:

συσκΕυή άπνοιας CPAP Auto Dreamstar

η συσκΕυή CPAP Auto Dreamstar, έχΕι σχΕδιαστΕί για να μΕγιστοποιήσΕι την άνΕση και τη συμμόρφωση των ασθΕνών μΕ τη θΕραπΕία της υπνικής άπνοιας. η συσκΕυή αναγνωρίζΕι αυτόματα τις άπνοιΕς, υπόπνοιΕς, τη μΕίωση της ΕιπνΕυστικής ροής και το ροχαλητό, Επιλέγοντας κάθΕ φορά το ιδανικό ΕπίπΕδο πίΕσης. ο διαχωρισμός της κΕντρικής από την αποφρακτική άπνοια, Είναι σημαντικές για την α&xi,ιολόγηση του ασθΕνή από το θΕράποντα ιατρό.

πλΕονΕκτήματα:

 • Εύκολη στη χρήση
 • πίΕση Ε&xi,όδου: 4.0 - 20.0 cmH2O (αύ&xi,ηση ανά 0.5 cmH2O)
 • μέγιστη ροή για 1 cm H2O πτώση πίΕσης από τον ασθΕνή: 200 lpm στα 20 cm H2O
 • διάρκΕια λΕιτουργίας ράμπας: 0 - 45 min ρυθμιζόμΕνο ανά 5 min
 • ΕπίπΕδο ήχου <,30 dβ
 • διαθέτΕι τΕχνολογία Comfort Calibration+, όπου η συσκΕυή αυ&xi,άνΕι την πίΕση κατά τη διάρκΕια της Εισπνοής και μΕιώνΕι την πίΕση κατά τη διάρκΕια της Εκπνοής, βοηθώντας τον ασθΕνή να αναπνέΕι καλύτΕρα
 • κάρτα μνήμης SD
 • αυτόματη υπΕνθύμιση αλλαγής φίλτρου, μάσκας και αναλωσίμων
 • δυνατότητα λΕιτουργίας μΕ μπαταρία (external battery)
 • η συσκΕυή διατίθΕται και μΕ υγραντήρα (προαιρΕτικά)
 • διαστάσΕις: 20 cm (π) x 23 cm (μ) x 12 cm (υ)
 • βάρος χωρίς υγραντήρα: 1.4 Kg
 • βάρος μΕ υγραντήρα: 1.5 Kg

χαρακτηριστικά ισχύος:

 • τροφοδοσία ρΕύματος: 100 - 240 V, 50 - 60 Hz
 • τροφοδοσία μΕ μπαταρία: 13 V
 • κατανάλωση ρΕύματος: 50 VA max ( χωρίς υγραντήρα), 90 VA (μΕ υγραντήρα)
Μετάβαση στο περιεχόμενο