Επιλογή Σελίδας

Η ιστοσελίδα  helenscare.gr αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) προβολής και διάθεσης προϊόντων μέσω διαδικτύου της επιχείρησης με διακριτικό τίτλο  HELEN’S CARE, με έδρα την Θεσσαλονίκη. Οι επισκέπτες στον ιστοχώρο είναι υποχρεωμένοι να διαβάσουν τους όρους χρήσης πριν προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια  παραγγελίες-αγορές-περιήγηση στο helenscare.gr και θεωρείται ότι έχουν αποδεχτεί ρητά και ανεπιφύλακτα τους όρους χρήσης, όπως αυτοί εκάστοτε ισχύουν, σε κάθε περίπτωση που κάνουν χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος helenscare.gr.

Επικοινωνία

Η επίσκεψη/περιήγηση/πραγματοποίηση παραγγελιών ή αγορών στο ηλεκτρονικό κατάστημα και η αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails) σε αυτό παρέχει αυτόματα το δικαίωμα στο ηλεκτρονικό κατάστημα να επικοινωνεί με τους επισκέπτες/μέλη/πελάτες με ηλεκτρονικό τρόπο.

Πνευματικά δικαιώματα

Το σύνολο του περιεχομένου που αφορά τα προς διάθεση προϊόντα του ηλεκτρονικού καταστήματος, όπως κείμενα, γραφικά, εμπορικά σήματα, φωτογραφίες προϊόντων, είναι αποκλειστικής ιδιοκτησίας των εκάστοτε εταιριών στις οποίες ανήκουν τα προϊόντα. Το περιεχόμενο προστατεύεται από το Ελληνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο περί προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων.

Το λογότυπο (εμπορικό σήμα) ανήκει αποκλειστικά στην ως άνω αναφερόμενη εταιρεία και απαγορεύεται να αναδημοσιευτεί ή να χρησιμοποιηθεί καθ’ οποιονδήποτε τρόπο χωρίς πρότερη γραπτή άδεια. Απαγορεύεται η συλλογή και χρήση οποιωνδήποτε προϊόντων, καταλόγων, περιγραφών προϊόντων ή τιμών, οποιαδήποτε έμμεση χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και των περιεχομένων του, προς όφελος άλλης επιχείρησης, εμπορικής ή μη, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του helenscare.gr.

Υποχρεώσεις χρήστη

Οι χρήστες του ιστοχώρου  helenscare.gr διαθέτουν περιορισμένη άδεια πρόσβασης και χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος για την πραγματοποίηση παραγγελιών και την επικοινωνία με την εταιρία. Σε καμία περίπτωση η εν λόγω άδεια δεν μπορεί να μεταπωληθεί. Οι χρήστες αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν το χώρο του ηλεκτρονικού καταστήματος για οποιαδήποτε παράνομη, βλαβερή, απειλητική, ενοχλητική ή συκοφαντική πράξη. Οποιαδήποτε ανάρμοστη χρήση θα έχει ως αποτέλεσμα την ανάκληση της άδειας χρήσης ή πρόσβασης που χορηγείται από το ηλεκτρονικό κατάστημα και τις αντίστοιχες νομικές κυρώσεις.

Περιορισμός ευθύνης

Το ηλεκτρονικό κατάστημα ουδεμία ευθύνη έχει σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας προϊόντων. Εγγυάται όμως την έγκαιρη ενημέρωση του πελάτη/καταναλωτή σε τέτοια περίπτωση. Επίσης, το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν παρεμβάσεις ή παραλείψεις τρίτων στα προϊόντα που διατίθενται μέσω αυτού.

Οι χρήστες/πελάτες/μέλη του ηλεκτρονικού καταστήματος συμφωνούν στην χρήση αυτού με δική τους αποκλειστικά ευθύνη. Το helenscare.gr δεν εγγυάται ότι το ηλεκτρονικό κατάστημα του, οι servers ή τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα οποία αποστέλλονται από αυτό δεν περιέχουν ιούς ή άλλα βλαπτικά στοιχεία. Το helenscare.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για καταστροφές οποιασδήποτε μορφής που μπορούν να πραγματοποιηθούν από την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος ή κατά την είσοδό τους σε αυτό από τους χρήστες/πελάτες/μέλη.

Περιγραφές προϊόντων

Το ηλεκτρονικό κατάστημα προσπαθεί να είναι όσο το δυνατόν ακριβέστερο στις περιγραφές των προϊόντων και στην αναγραφή των χαρακτηριστικών τους που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες που παρέχονται από τους κατασκευαστές. Ο δικτυακός τόπος και το αντίστοιχο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν είναι υπεύθυνα σε καμία περίπτωση που τα χαρακτηριστικά ή άλλο περιεχόμενο σχετικό με προϊόντα που πωλούνται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι ανακριβή, μη πλήρη, μη ενημερωμένα, ή εν γένει με λάθη ή παραλείψεις.

Τροποποίηση όρων του παρόντος

Το helenscare.gr διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς τροποποιήσεως ανά πάσα στιγμή των όρων χρήσεως και της εμπορικής πολιτικής, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των πελατών/μελών/επισκεπτών, πλην της δημοσιεύσεώς τους στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του.

Επίλυση Διαφορών

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από αυτούς και την ερμηνεία τους, θα είναι αποκλειστικά αρμόδια τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης αναφορικά με οποιεσδήποτε διαφορές, απαιτήσεις ή αγωγές που προκύπτουν ή σχετίζονται ή συνδέονται με τους παρόντες Όρους Χρήσης ή τη χρήση από εσάς της παρούσας Ιστοσελίδας, περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε διαφορών αναφορικά με την ύπαρξη ή εγκυρότητα των παρόντων Όρων Χρήσης.

Περιεχόμενο/ Λογισμικό Τρίτων

Η Helen’s Care δεν ευθύνεται κατά κανένα τρόπο για το περιεχόμενο οποιασδήποτε ιστοσελίδας που ανήκει σε τρίτο και που ενδέχεται να συνδέεται με την Ιστοσελίδα μέσω υπερσυνδέσμου, είτε αυτός ο υπερσύνδεσμος παρέχεται από την Ιστοσελίδα είτε από τρίτο σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης. Κάθε σύνδεσμος από την Ιστοσελίδα μας σε άλλη ιστοσελίδα δεν συνεπάγεται υποστήριξη της άλλης ιστοσελίδας και δεν παρέχεται καμία κρίση ή εγγύηση αναφορικά με την ακρίβεια, επικαιρότητα ή καταλληλότητα του περιεχομένου οποιασδήποτε ιστοσελίδας με την οποία ενδεχομένως συνδέεται η Ιστοσελίδα και, κατά συνέπεια, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη.

Κάθε λογισμικό που διατίθεται για το «κατέβασμα» από ή μέσω της παρούσας Ιστοσελίδας παραχωρείται σύμφωνα με τους όρους κάθε ισχύουσας σύμβασης παραχώρησης χρήσης. Εκτός από τα οριζόμενα στην ισχύουσα σύμβαση παραχώρησης χρήσης, το λογισμικό διατίθεται αποκλειστικά για χρήση από τους τελικούς χρήστες και οποιαδήποτε περαιτέρω αντιγραφή, αναπαραγωγή ή αναδιανομή του λογισμικού απαγορεύεται ρητώς.

Αποδοχή Όρων Χρήσης

Αποκτώντας πρόσβαση ή χρησιμοποιώντας την παρούσα Ιστοσελίδα, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε νομικά από τους Όρους Χρήσης και από όλους τους όρους και προϋποθέσεις που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν ή οποιουσδήποτε επιπρόσθετους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα Ιστοσελίδα. Εάν ΔΕΝ συμφωνείτε με όλους αυτούς τους όρους, ΔΕΝ πρέπει να έχετε πρόσβαση ή να κάνετε χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας.

και χωρίς ειδοποίηση οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Οι προσωπικές πληροφορίες που παρέχονται ή συλλέγονται μέσω ή σε σχέση με την παρούσα Ιστοσελίδα χρησιμοποιούνται μόνο σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Helen’s Care  και οι παρόντες Όροι Χρήσης υπόκεινται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων όπως δημοσιεύεται στην παρούσα Ιστοσελίδα.

Εγγραφή

Η πρόσβαση σε ορισμένες περιοχές της Ιστοσελίδας και η χρήση ορισμένων λειτουργιών ή χαρακτηριστικών της Ιστοσελίδας ενδέχεται να απαιτεί την εγγραφή σας ως συμμετέχων. Η εγγραφή γίνεται χωρίς χρέωση.

Όταν εγγραφείτε, πρέπει να επιλέξετε ένα μοναδικό όνομα χρήστη ή “handle” και κωδικό και πρέπει να παρέχετε μια μοναδική, έγκυρη, τρέχουσα και επαληθεύσιμη διεύθυνση e-mail. Πανομοιότυπα ονόματα χρήστη και διευθύνσεις e-mail δεν επιτρέπονται, οπότε εάν το όνομα ή η διεύθυνση που εισάγετε χρησιμοποιείται ήδη, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε μια άλλη. Θα σας στείλουμε επιβεβαίωση με e-mail που θα περιέχει τα στοιχεία εγγραφής σας. Σε περίπτωση που η παράδοση των εν λόγω πληροφοριών δεν καταστεί δυνατή για οποιονδήποτε λόγο, η πρόσβαση ή χρήση πεδίων, λειτουργιών ή χαρακτηριστικών που απαιτούν εγγραφή από εσάς μπορεί να απορριφθεί ή να τερματιστεί. Πρέπει να ανανεώνετε αμέσως τη συμμετοχή σας ώστε να διατηρείται ακριβής και τρέχουσα. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας σε σχέση με τον κωδικό σας. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να αλλάξουμε το όνομα χρήστη σας ή να διαγράψουμε το περιεχόμενο που υποβάλατε στην Ιστοσελίδα ή να αρνηθούμε ή να ακυρώσουμε την εγγραφή σας εάν επιλέξετε ένα όνομα χρήστη που, κατά αποκλειστική διακριτική μας ευχέρεια, θεωρούμε ότι έχει χυδαίο, απρεπές, καταχρηστικό ή κατά άλλο τρόπο μη δέον περιεχόμενο. Είστε, επίσης, αποκλειστικά υπεύθυνοι προκειμένου να περιορίζετε την πρόσβαση στον υπολογιστή (ές) σας. Συμφωνείτε ότι αποδέχεστε την ευθύνη για όλες τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στα πλαίσια του λογαριασμού σας, με το όνομα χρήστη και/ ή κωδικό σας που οφείλονται στη συμπεριφορά, αδράνεια ή αμέλειά σας. Εάν αντιληφθείτε οποιαδήποτε ύποπτη ή χωρίς έγκριση συμπεριφορά σε σχέση με το λογαριασμό, το όνομα χρήστη και/ ή τον κωδικό σας, συμφωνείτε να επικοινωνήσετε άμεσα μαζί μας μέσω e- mail στο [email protected]. Είναι στη διακριτική μας ευχέρεια να απαγορεύσουμε την εγγραφή από οποιαδήποτε συγκεκριμένη υπηρεσία e-mail ή ISP.

Μετάβαση στο περιεχόμενο